OK

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more

0 CZK

Všechno v přírodě a v životě je souvztažné. Jisté myšlenky a činy, určité tvary a rozměry, jisté různé síly a rozdílné jejich projevy jsou souvztažné. Hmota je souvztažná s prostorem, prostor s časem, čas s pohybem, světlo s teplem a nepochybně jest život a duchové úsilí lidstva souvztažno s kterýmisi tajemnými událostmi ve vesmíru. Jan Zrzavý Záměrem je vytvořit ucelený zážitek, který zaujme na první pohled, ale umožňuje objevy nových pohledů a souvilostí po celou dobu docházky žáka/kyně do školy. „Nevěřte všemu, co se vám k věření předkládá: Zkoumejte vše a přesvědčujte se o všem sami!“ Jan Amos Komenský Dílo bude v první řadě působit optimisticky a hravě. Velkou roli v designu hrají prvky optické iluze. Na nich si ukážeme, že to co vidíme nemusí být skutečností ze všech úhlů pohledu, mění se s naší perspektivou. Ukážeme kontrasty a protiklady, a harmonie mezi nimi. Vizuální mix bude okamžitě srozumitelný i nejmenšímu dítěti, ale jeho význam a kontext bude dávat smysl víc a víc s nabytými znalostmi. „Od známého k neznámému, od konkrétního k abstraktnímu.“ Jan Amos Komenský Touha po poznání, objevování, porozumění je skutečným mottem tohoto díla. Chci studenty motivovat k nacházení nových pohledů a perspektiv, ukázat, že „vzdělávání” může být zábava a že to co se ve škole učí má vlastně odraz a původ ve světě kolem nás a proniknutím do jejich tajů dává porozumět souvislostem v reálu. Geometrie motýlích křídel či Fibonačiho sekvence v semeníku slunečnice možná žáka přiměje k zamyšlení, než řekne „Nenávidim matiku”. Matematika a geometrie bude základní strukturou a stavebním kamenem kompozice. V jejím obsahu se ale přiblížíme k subjektu zkoumání dalších věd a umění. Neméně důležitým je aspekt identity, uvědomění si sebe sama v kontextu místa, obce, krajiny, planety. Prvky místní přírody, krajiny i historie jsou přítomny v několika úrovních. Od prvních schůdků vizuál odkazuje nejenom na „rodnou vísku”, ale zároveň na Půdu, ze které jsme vzešli, ktrerá nás živí a do které se navracíme. Tyto odkazy se opakují v celém příběhu, ať už jsou to místní živočichové či malba Okrouhlic Jana Zrzavého. Podpisy použité na úvodní kompozici budou vycházet z autentických historických záznamů a listin. Na dalším „levelu” se naše perspektiva se rozšiřuje. Pod vjemy, které nám zprostředkovávají smysly jsou zákonitosti a definovatelný řád. Nepatříme pouze do rodiny, vesnice, ale i do širších společenství. Patříme ale také do komunity všech lidí. S lidmi celého světa nás pojí naše DNA, kultura, a hlavně, naše planeta. Prvňáček, který poprvé vkročí do školy bude stoupat po schodech k sluncem zalité louce, nad kterou se vznáší měsíc ve tvaru kopacího míče. Teprve při bližším pohledu si všimne, že tráva louky jsou vlastně desítky podpisů. Až bude větší, zjistí, že jsou to rukopisy, kteří zde byli před ním, kteří se dívali na stejné vrchy, které vidí na obzoru, koupali se v řece, tekoucí ve stejném korytu. I on se bude jednou umět podepsat. Jeho kroky se ale nezastavují, pokračují výš, za světlem, jako ty květiny, které jej doprovází na každém schodu. Když se podívá blíž, v některých květech najde příběhy, které jako malé animace stoupají vzhůru. Buňka se dělí na dvě, na čtyři, mnoho... Housenka se mění v larvu, kuklu, motýla. Pavouk spřádá síť. Na konci schodiště se usmívá slunečnice. V prvním patře se školák ohlédne a vidí zahradu se slunečnicí, za ní trochu dál Okrouhlice, jak je maloval pan Zrzavý. Motýl vzlétl. Tento pohled opět navozuje intimní atmosféru domova, bezpečí, tepla, vytváří svůj vlastní svět, ale navazuje na ty předchozí a následující. Do prvního patra pokračuje za motýlem, který se vznáší nad schody, které se zdají pokračovat na zdi. Motýl se už nevznáší nad květy, ale zdá se, že je součástí siločar, vektorů, řádu který jej přesahuje. Geometrie jeho těla se odráží v geometrii barokní stavby. Tvary, které se formovaly v pozadí nabývají na významu, formují se ve včelí plástve. Včely žáka přivedou ke starému písmu. Když zvedne oči od tajemných znaků, vidí exotickou krajinu s pyramidami z obrazuJana Zrzavého. Nad nimi se klene blankytné nebe s oblaky připomínající světové kontinenty. Vektorové zobrazení zvukové vlny vypadá jako fantaskní vesmírné pohoří. Tvary na pozadí se změnily na digitální radiové signály, které letí do vesmíru. Světlo má moc zahnat tmu, ne naopak. Optické vnímání Jako součást zážitku navrhuji využití plochých plastových čoček Fresnel jednak ve vstupní hale (mobilní instalace), tak na skleněných stěnách schodiště, případně v učebnách. Jejich využití umocní vjem místa, světla a perspektivy v pohybujících se (či fixních v případě schodiště). Přináší exteriér do interiéru, propojuje dále „genius loci”. Podporuje také koncept perspektivy a úhle pohledu, pobízí ke zkoumání, bádání.

Fields marked with asterisk * are required.

Add comment

Comments - Overview

  Be the first to comment!

TOP products

Karty Joker Poker Bizár 2020

Hrací karty 1 sada poker, 54 originálních listů BIZÁR 2020, vzniklý z novinových ilustrací za…

Karty Joker Poker Bizár 2020
Price:
200 CZK

Add to cart

BLOG

 • FMA – příkladná spolupráce

  16 Dec 2020

  S firmou FMA jsme spolupracovali velice úzce, což v mnoha případech není obvyklé, či žádoucí.
  Myslím, že se to vyplatilo.

 • King-Best tripod

  14 Dec 2020

  Best portable tripod is made by King-Best from Taiwan Trading.

 • Neznámý Virus

  4 Oct 2020

  Před rokem nikdo neměl potuchy o nějakém COVID 19. Přesto se podoba vyskytuje na nástěnném obraze, inaugurovaném v Okrouhlické základní škole. Jak je to možné?

Archive

Hasselblad Photography